CHP: İktidar pandemiyi değil, algıyı idaremeyi seçti

Chp: i̇ktidar pandemiyi değil, algıyı idaremeyi seçti

CHP: İktidar pandemiyi değil, algıyı idaremeyi seçti

Pandemi sürecinin transparan idarenmesini arz eden CHP, “İktidar pandemiyi değil, algıyı idaremeyi seçti” diyerek COVID-19 Danışma Heyeti’nu oluşturdu.

Salih KAPLAN

ANKARA Anayurt – Kovid-19 pandemisi süreciyle alakalı olarak “İktidar pandemiyi değil, algıyı idaremeyi seçti” tenkidinde ve pandemi sürecinin transparan idarenmesi çağrısında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi CHP, bilim insanları, iş teşkilatlarının temsilcileri ve politika yapıcıların yer aldığı CHP COVID-19 Danışma Heyeti’nu oluşturdu. CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile 9 şehrin belediyesinden aldığı bilgileri paylaşan Heyet, Mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar Kovid-19 ve öbür bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bilgilerin alındığı şehirlerde toplamda 21 bin 84 ölümün reelleştiğini açıkladı. Heyet’un açıklamasında aynı tarihler arasında Sağlık Bakanlığının ise ülke genelinde 12 bin 511 yurttaşın Kovid-19 nedeniyle hayatını yitirdiğini raporladığı andırdırıldı.

Salgın hastalık kaynaklı ölümlerin Kasım ayındaki çoğalış gösterdiğine dikkat toplayan Heyet, 5 ana başlıkta bir araya gelmiş tekliflerden oluşan bir Acil Eylem Tasarıyı hazırladı. Eylem tasarısının müessesesel işleyişe dair başlığında asıl bilgilerin transparan şekilde kamuoyuyla paylaşılması, Bilim Heyeti kararlarının Heyet içinden seçilen Bilim Heyeti Lafçısı tarafından kamuoyuna açıklanması ve iş teşkilatları ile sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalar ve mahallî idarelerin de karar verme sürecine dahil edilmesi arz edildi.

DEVAMLI KAPANMA TEKLİFİ

Acil Eylem Tasarıyı’nın sosyal politikalara dair başlığında halka kapanma sürecinde doğrudan ve karşılıksız kazanç takviyeyi verilmesi koşuluyla en az 14 gün süresince devamlı olarak ‘kapanma’ sağlanması önerildi. Bu kapanmanın sağlık kurumular, eczaneler, fırınlar ve yiyecek satış yerleri gibi sarih kalması gereken işyerleri dışında tam kamu ve özel sektör kuruluşlarını içermesi gerektiği dile getirildi. Alışveriş Merkezleri AVM ve kalabalık buluşma mekânlarının da süratle kapatılması gerektiği ifade edilen çağrıda, yalıtıma tabi olan hastaların iaşe ve esas tüketmelerinin de Şehir Hıfzısıhha Yasayı uyarınca kamu tarafından karşılanmasının sağlanması önerildi.

Pozitif hadiseler için ilaçların şipşak temin edilmesinin sağlanması önerilen eylem tasarısının sağlık politikaları başlığında geliştirme çalışmaları henüz bitirilmemiş ilaçların kullanımının durdurulması çağrısına da yer verildi. Sağlık politikaları başlığında ayrıca, ruh sıhhati gözetici takviye mekanizmalarının kurulması, devlet ve üniversite sağlık kurumularına kaynak aktarılması, kapatılan sağlık kurumuların açılması, özel sağlık kurumuların yoğun bakım sistemleri kamunun kullanımına açılması ve tehlike altındaki bireylere rutin aralıklarla test yapılması gibi teklifler yer aldı.

Eylem tasarısının “Sağlık İşçileri” başlıklı kısmında ceddilemeyen sağlık çalışanlarının soymalarının asıllaştırılması, sağlık çalışanlarının barınma ve erişim gereksinimlerinin giderilmesi, ek ödemelerin adil ve seri olarak yapılması ve Kovid-19’un iş hastalığı kabul edilmesi gibi teklifler yer aldı.

Danışma Heyetinin Acil Eylem Tasarıyı’nda son olarak aşı çalışmalarına dair tekliflere yer verildi. Aşı çalışmalarına kamu takviyeyi sağlanması gerektiği ifade edilen eylem tasarısında, Refik Şeffaf Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün hem bulaşıcı hastalıklara karşı savaşımda bilimsel bir araştırma merkezi olarak hem de aşı AR-GE ve yapım merkezi olarak yine açılması istendi.

Bir cevap yazın