Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 kanunu onayladı

Yayımlanan kanunlar şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine …

Cumhurbaşkanı erdoğan 12 kanunu onayladı

Yayımlanan kanunlar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Muahedenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Savunma Sanayi İş Birliği Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Askeri İş Birliği Mutabakatının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Ortasında Savunma Sanayi İş Birliği Muahedesinin Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Hür Ticaret Muahedesi Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Hür Ticaret Muahedesinin ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Formüllerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Muahedenin Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Direkt Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Ortasında Tarım Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Muahedenin Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Direkt Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Milletlerarası Kombine Yük Nakliyatı Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Demiryolu Yük ve Yolcu Nakliyatına İlişkin Çerçeve Muahedenin Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Özgür Ticaret Mutabakatı Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Hür Ticaret Mutabakatının ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Metotları Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Mutabakatın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Direkt Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun.”

Bir cevap yazın